ინტერნეტ მაღაზია

განავითარეთ თქვენი ბიზნესი - მიეცით საშუალება მომხმარებლებს შეიძინონ თქვენი მომსახურება ან პროდუქცია ონლაინ გადახდის სისტემის გამოყენებით.

ონლაინ გადახდები
ონლაინ გადახდების ინტეგრირება ვებსაიტზე. საკრედიტო ბარათები: Visa, MasterCard, გადახდის სიტემები – PayPal და სხვა.

მარაგის მართვა
აკონტროლეთ თქვენი პროდუქციის რაოდენობა და ფასი მართივად გასაგები, ვებსაიტში ჩაშენებული სპეციალური პროგრამის გამოყენებით.

მარკეტინგი და სარეკლამო კამპანიები
ყამოიყენეთ კუპონური სისტემები, ფასდაკლებები და სხვა მარკეტინგული ინსტრუმენტები თქვენი პროდუქციის და მომსახურების ეფექტური ზრდისთვის.